DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

8 maja obchodzimy święto Bibliotekarzy i Bibliotek.

dzienbibliote main

            Jak co roku Klub Czytelników Dobrej Książki przygotował podziękowanie dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych z okazji Ich święta. 12 maja w podniosłym nastroju, w obecności Wójta Gminy Masłowice p. Bogusława Gontkowskiego, radnych i zaproszonych gości reprezentujących różne instytucje, klubowicze złożyli życzenia i podziękowali za dotychczasową współpracę. Kierownik biblioteki p. Teresa Dąbrowska przedstawiła raport z działalności swej placówki, podkreślając dobrą współpracę z klubem i naszą szkołą.   

 

            Klubowicze zaprezentowali kabaretową inscenizację lekcji języka polskiego, w którym wystąpił temat książki w postaci często niechcianej lektury. Nie zabrakło również nawiązań do 150 rocznicy urodzin W. St. Reymonta. Publiczność zachwyciła się lekkością gry młodych aktorów, ich wyczuciem nastroju i indywidualnymi możliwościami kreowania granych postaci. W przedstawieniu brali udział: Jowita Błaszczyk,  Julia Chudy, Karolina Nowakowska, Wiktoria Woźnica i Artur Nowak. W podziękowanie zaangażowali się również: Kinga Niegowska, Krystian Nowak, Dominika Nowicka, Weronika Sobieraj i Dagmara Wojtala, pozostali klubowicze wspierali swoich kolegów przyjazną obecnością. Za co wszystkim serdecznie dziękuję – Anna Pełka