Góra Grosza

Podsumowanie akcji

„Góra Grosza”

Podobnie jak w latach poprzednich, nasze gimnazjum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzeniu i dofinansowaniu domów dziecka.

 

20170223 131939 20170223 133248

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i przyłączyli się do akcji, przynosząc drobne monety groszowe.

Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki uczestnictwu w takich akcjach uświadamiamy uczniom, że powinniśmy być wrażliwi na los innych.

Samorząd Uczniowski PG we współpracy z opiekunem oraz wychowawcami klas czuwał nad przebiegiem akcji „Góra Grosza”. Po jej zakończeniu dokonano podliczenia wszystkich zebranych monet oraz przesłanie ich na adres organizatora.

Klasa

Suma

Przeliczenie

na 1 ucznia

Miejsce

Klasa 3a

160,20zł.

8,43zł.

I

Klasa 2b

121,21zł.

7,13zł.

II

Klasa 1b

126,23zł.

6,31zł.

III

Klasa 2a

101,08zł.

4,85zł.

IV

Klasa 3b

37,56zł.

2,30zł.

V

Klasa 1a

34,54

1,38zł

VI

Razem

580,82zł.

4,92zł.

Dziękuję wszystkim uczniom za ogromne zaangażowanie!

Opiekun SU PG

Ewa Borycka