Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 2 marca 2017r.  w naszej szkole odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do konkursu przystąpiło 9. chętnych uczniów z grupy I - szkoły podstawowe oraz 13. uczniów z grupy II - szkoły gimnazjalne.

Turniej przebiegał jak zawsze dwuetapowo. W pierwszej części wzięli udział wszyscy a polegał on na wykonaniu testu jednokrotnego wyboru.

1. test 2. test 3. test 4. test

Do drugiej części - ustnej - zakwalifikowało się 7. uczestników z najlepszymi wynikami z części pisemnej.

Eliminacje ustne z grupy I (podst.): 

  • Mierzwa Dominik, kl. 5B – 12pkt.,
  • Trzeciak Jakub, kl. 5B – 11pkt.,
  • ·Dąbrowski Mateusz, kl. 5B – 10pkt.;

5. ustne psp 6. ustne psp

Eliminacje ustne z grupy II (gim.): 

  • Molasy Julia, kl.IIIA – 13pkt.,
  • Nowak Mariola, kl.IIIB – 13pkt.,
  • ·Skowron Patrycja, kl.IIIB – 13pkt.,
  • ·Krawczyk Patryk, kl.IIIA – 12pkt.  

7. ustne pg 8. ustne pg

Komisja konkursowa wyłoniła uczniów, którzy zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych, które odbędą się 23 marca 2017r. w Komandzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku.

W tym roku zwycięzcami  okazali się:

Dominik Mierzwa I miejsce w kat. szkoły podstawowej,

Partyk Krawczyk I miejsce w kat. gimnazjów.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

9. dyplomy za udział

 Zdobywcy I, II i III miejsca - dyplomy oraz nagrody rzeczowe (piłki) ufundowane przez Wójta Gminy Masłowice Pana Bogusława Gontkowskiego, które wręczyć miała zaszczyt Sekretarz Gminy Pani Zofia Jadowska.

10. nagrody 11. nagrody 12. nagrody 13. nagrody 15. nagrody

Składam serdeczne podziękowania dla Pana Dyrektora Romana Jańca za zaangażowanie  oraz Kierownik Publicznej Gminnej Biblioteki w Strzelcach Małych Pani Teresie Dąbrowskiej wraz ze współpracownikami za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

Warto wspomnieć, iż jest to konkurs bardzo trudny, wymagający znajomości szerokiej wiedzy z zakresu pożarnictwa,  popularyzujący przepisy i kształtujący umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Głównym organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem eliminacji na szczeblu gminnym jest koordynator ds.bezpieczeństwa Ewa Mierzwa  przy współpracy Komendanta Gminnego OSP p.Jacka Nowaka, a przeprowadzony został przez mł.ogn.Janusza Bartnika z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, który osobiście przybył z przygotowanymi  testami na konkurs.

ogolne

Zdjęcia -  Wiktoria Woźnica z kl. IIA PG. 

Szkolny organizator:
Ewa Mierzwa