List do rodziców ws. telefonów komórkowych

 

Szanowni Państwo!

            Telefon komórkowy jest wspaniałym i bardzo przydatnym wytworem najnowszej technologii. Jednak tak, jak z każdego dobrodziejstwa cywilizacji, również z telefonów komórkowych należy korzystać rozważnie, celowo i świadomie. Niestety, obserwując szkolną rzeczywistość, łatwo da się zauważyć, że nowoczesne telefony komórkowe stają się dla wielu uczniów przedmiotami, które na tyle skupiają ich uwagę i koncentrację, że zaczynają zaniedbywać inne sfery życia i nauki.

            Od kilku lat obowiązuje w naszej szkole regulamin korzystania z telefonów komórkowych. Zauważyliśmy, że jego postanowienia coraz mniej odpowiadają „smartfonowej” rzeczywistości. W gronie pedagogicznym i osobiście we mnie narastało przekonanie, że należy dokonać zmian. Zakres tych zmian postanowiłem skonsultować z Rodzicami, dlatego podczas jesiennych wywiadówek wychowawcy poruszyli problem przynoszenia do szkoły i korzystania z telefonów komórkowych. Przedstawili wnioski wynikające ze szkolnych obserwacji. Przeprowadziliśmy ankietę, by kierować się również Państwa wskazówkami.

            W ankiecie zawarte były 4 pytania, które przypominam poniżej.

1. Uważam, że obecne zasady są odpowiednie i nie należy ich zmieniać.

2. Uważam, że należy wprowadzić całkowity zakaz przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły.

3. Uważam, że uczniowie mogą przynosić telefony do szkoły, lecz nie powinni ich używać zarówno na lekcjach jak i w czasie wolnym, a jedynie wtedy gdy muszą pilnie skontaktować się z rodzicami (opiekunami)

4. Uważam, że nie są potrzebne żadne regulacje. Uczniowie powinni bez ograniczeń korzystać z telefonów zarówno podczas lekcji jak i  w czasie wolnym.

            Oddano 219 prawidłowo wypełnionych ankiet. Wyniki rozłożyły się następująco:

Pytanie numer 1 – 25 głosów.

Pytanie numer 2 – 91 głosów.

Pytanie numer 3 – 102 głosy.

Pytanie numer 4 – 1 głos.

 

 meta chart 1

Jak widać powyżej, w zdecydowanej większości Rodzice chcą by ograniczyć sposób użytkowania telefonów w szkole lub nawet wprowadzić całkowity zakaz przynoszenia ich do szkoły. Kierując się Państwa sugestiami wprowadzimy od 6 lutego 2017 roku nowy regulamin uwzględniający te postulaty. Regulamin będzie dostępny na naszej stronie internetowej oraz zostanie przedstawiony bezpośrednio uczniom w szkole.

Chciałbym podziękować wszystkim Rodzicom za rzetelne i sumienne podejście do kwestii wypełnienia ankiet.

Dyrektor szkoły

Roman Janiec