KALENDARIUM roku szkolnego 2016/2017

Odsłony: 2041

KALENDARIUM

roku szkolnego 2016/2017

II semestr

13-18.04.2017r. – Wiosenna przerwa świąteczna

26.04.2017r. – Zebranie z rodzicami (PSP)

27.04.2017r. – Zebranie z rodzicami (PG)

19.05.2017r. - Ostateczny termin zawiadomienia rodziców o zagrożeniach

12.06.2017r.  - Ostateczny termin wystawiania ocen proponowanych

19.06.2017r. - Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

23.06.2017r. – Zakończenie roku szkolnego 

 1semestrharmonogrampicture

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

(podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

19-21.04.2017r. – Egzaminy gimnazjalne (dzień wolny dla klas 1 i 2 PG)

02.05.2017r. - (wtorek pomiędzy 1 i 3 maja)

16.06.2017r. - (piątek po Bożym Ciele)