Kadra nauczycielska

KADRA NAUCZYCIELSKA

PZS-G w Strzelcach Małych

mgr Roman Janiec - Dyrektor Szkoły - muzyka

 


mgr Zofia Bartnik - nauczanie wczesnoszkolne i zajęcia komputerowe

mgr Katarzyna Bień - język angielski

mgr Ewa Borycka - język angielski

mgr Anna Cygan - religia

mgr Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Barbara Gawrych - matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Renata Górecka - język polski

mgr Justyna Grabowska - język niemiecki

mgr Joanna Janiec - religia, plastyka

mgr Urszula Kłobucka - pedagog, język polski

mgr Agnieszka Krawczyk - język angielski

mgr Joanna Łopusińska - nauczanie wczesnoszkolne i zajęcia komputerowe

 

mgr Ewa Mierzwa - matematyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Adam Młynarski - historia, wychowanie fizyczne

mgr Alicja Nieznańska - nauczanie przedszkolne

mgr Krystyna Nowak - nauczanie przedszkolne

mgr Gabriela Patek - geografia, przyroda, zajęcia techniczne, wdżwr

mgr Paulina Pągowska - język angielski

mgr Anna Pełka - język polski

mgr Anna Rulińska - matematyka, fizyka

mgr Anna Sarna - historia, WOS

mgr Ewa Smolarek  - język angielski

mgr Janina Stanios - wychowanie fizyczne

mgr Anna Stępień - biologia, chemia, przyroda

mgr Maria Strzelczyk - edukacja wczesnoszkolna i zajęcia komputerowe

mgr Renata Turlejska - Macieląg - zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne

ks. Arkadiusz Wypych - religia

mgr Anna Zemsta - matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Eulalia Ziółkowska - nauczanie wczesnoszkolne i zajęcia komputerowe

Ømgr Roman Janiec - Dyrektor - historia i informatyka

Ømgr Zofia Bartnik - nauczanie wczesnoszkolne i informatyka

Ømgr Katarzyna Bień - język angielski

Ømgr Ewa Borycka - język angielski

Ømgr Anna Cygan - religia

Ømgr Agnieszka Dobrzańska - Zasobniak - wychowanie fizyczne

Ømgr Renata Górecka - język polski

Ømgr Justyna Grabowska - język niemiecki

Ømgr Małgorzata Ingier - nauczanie wczesnoszkolne

Ømgr Joanna Janiec - religia, muzyka

Ømgr Urszula Michalska - pedagog, język polski

Ømgr Ewa Mierzwa - matematyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

Ømgr Adam Młynarski - historia, wychowanie fizyczne

Ømgr Alicja Nieznańska - przyroda, muzyka, plastyka

Ømgr Gabriela Patek - geografia, technika, zajęcia techniczne, wdż

Ømgr Anna Pełka - język polski

Ømgr Anna Rulińska - matematyka, fizyka

Ømgr Anna Sarna - historia

Ømgr Agnieszka Sikora - wychowanie fizyczne

Ømgr Anna Stępień - biologia, chemia
mgr Renata Turlejska - Macieląg - plastyka, zajęcia artystyczne, wychowanie fizyczne

Ømgr Anna Zemsta - matematyka

Ømgr Eulalia Ziółkowska - nauczanie wczesnoszkolne

Ømgr Aneta Żurawska - informatyka